Hjem

International Language

Competition

Norge

Oppdatert informasjon om finalen


På bakgrunn av situasjonen med Covid-19 velger vi allerede nå å gå ut med beskjeden om at den nasjonale finalen i International Language Competition 2021 blir digital via Zoom, med Kristiansand katedralskole Gimle som vertskap. Vi ønsker at skolene skal føle seg sikre på at de kan delta i konkurransen, og skape forutsigbarhet i planleggingen.

International Language Competition (ILC) er en språk- og kulturkonkurranse i moderne språk for ungdomsskoler og videregående skoler. Mundolingue er arrangør og Cappelen Damm er hovedsamarbeidspartner. Konkurransen blir gjennomført i samarbeid med ItsLearning. ILC er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk med hele 13500 deltakere i Norge i 2020. Etter å ha hatt stor suksess flere år i Sverige og Danmark, kom konkurransen til Norge i fjor.


Vårt primære formål er å oppmuntre ungdommer til videre språkstudier. Vi vil også at ungdommer får økt interesse for å skaffe seg kunnskap om kulturelle aspekter, historie og generelle relevante sosiale forhold i de landene hvor målspråket snakkes.


Vi vil fremme en sunn konkurranseånd mellom de forskjellige skolene i landet, og skape et nettverk med mulighet for utveksling av kunnskap og didaktiske idéer blant fremmedspråklærere.


Vi ønsker å oppmuntre arbeidet med dypere språkkunnskaper.

Ved ILC sine prøver vil studentene ikke bare bli utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturkunnskap, men også på deres ferdigheter i lytteforståelse og interaksjon. Se mer informasjon nedenfor.Det er med stor glede vi presenterer Cappelen Damm som hovedsamarbeidspartner og hovedsponsor for International Language Competition Norge. Cappelen Damm formidler kunnskap, kultur og leseopplevelser og er et av Norges største miljøer for læremidler og fagbøker. Forlaget utgir læremidler til de fleste fag fra 1. til 13. trinn, deriblant engelsk og fremmedspråk. Cappelen Damm er opptatt av pedagogisk formidling, og gjennomarbeidet og kvalitetssikret innhold – både på papir og digitalt. Cappelen Damm er glad for å kunne bidra til International Language Competitions arbeid med å styrke interessen for språk og kultur.

ESCUELAS FEDELE 2020


iLcompetition

Sverige

iLcompetition

Norge

iLcompetition

Danmark