Nyheter 2023

Nyheter 2023

 

Vi ønsker hele tiden å utvikle og forbedre oss. Derfor gjennomfører vi en endring i årets konkurranse. Hvert år får hvert språk et fokusland som flere kulturspørsmål i semifinalen og finalen kommer til å handle om. I 2023 startet vi med Tyskland (tysk), Frankrike (fransk), Spania (spansk) og England (engelsk). I 2024 blir det andre fokusland som flere kulturspørsmål kommer til å handle om