Konkurranseregler


Generelle regler


§1 International Language Competition (ILC) kontakter landets grunnskoler og videregående skoler for å informere om innhold, regler og datoer for konkurransen.
§2 Språkene som skolene kan konkurrere i er fransk, spansk, tysk og engelsk.
§3 ILC består av tre kategorier: grunnskolenivå (ungdomsskole), videregående skole (kun nivå II i fremmedspråk, alle trinn kan delta i engelsk), og morsmål.
§4 Kategoriene for grunnskolen og videregående skoler er åpne for elever hvis morsmål ikke er det samme som språket de skal konkurrere i. Se §10 for definisjon av morsmål. Elever som har språket som morsmål kan derimot delta i kategorien morsmål. Se avsnittet om morsmål i ILC sine konkurransebestemmelser.
§5 Skoler som ønsker å melde seg på konkurransen må gjøre dette elektronisk via nettsiden ilcompetition.com før påmeldingsfristen. Kalender/tidsplan er også tilgjengelig på denne siden.
§6 Innholdet i konkurrensens ulike prøver er utarbeidet og revidert av ILC sin administrasjon i samråd med partnerskoler, universiteter og internasjonale språkinstitutt.
§7 Materialet for prøvene utarbeides med hensyn til faglige mål, f.eks. innholdet i læreplan og lærebøker i henholdsvis fransk, spansk, tysk og engelsk, i tillegg til innholdet i det felles europeiske rammeverket for språk. Spørsmålene i testene vil dekke aspekter av grammatikk, ordforråd, lytteforståelse, kultur innenfor de enkelte språkområdene, og situasjonsbasert kommunikasjon.
§8 Når du registrerer deg for konkurransen, forplikter den enkelte skole seg til å overholde gjeldende konkurransebestemmelser. I tilfelle brudd kan ILC beslutte å diskvalifisere skolen det gjelder.

Tillegg: Skoler som tilbyr tospråklig opplæring i spansk, fransk eller tysk henvises til konkurransen i morsmålskategorien dersom skolen konkurrerer i et av disse språkene.


Kategorien grunnskoler


§9 Elever i grunnskolen kan delta i to kategorier: "grunnskole" eller "morsmål".

§10 
Eleven henvises til kategorien morsmål dersom minimum et av følgende kriterier er oppfylt:

1. Eleven har minst én forelder hvis morsmål er enten fransk, tysk, spansk eller engelsk (uavhengig av i hvilken grad språket er blitt snakket/ snakkes hjemme).

2. Hvis eleven har bodd minst 4 år i et land hvor det offisielle språket er et av dem som det blir konkurrert i (fransk, spansk, tysk, engelsk).

3. For fremmedspråk (ikke engelsk): eleven har gått minst 2 år på en skole hvor undervisningsspråket er språket som det skal konkurreres i (spansk, fransk, eller tysk). Hvis et av de ovennevnte kriteriene er oppfylt, henvises eleven til morsmålskategorien. Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, kan eleven delta i kategorien for grunnskolen.


§11 For grunnskolen blir konkurransen gjennomført i tre faser:
§11.a En nettbasert kvalifiseringsrunde.
§11.b Semifinaler (via Zoom).
§11 c. Nasjonal finale i Kristiansand.


Nettbasert kvalifisering


§12 Kvalifiseringsrunden gjennomføres på hver skole på de datoene som er angitt av ILC. Datoene publiseres på ilcompetition.com Skolen velger selv tidspunkt og dag for kvalifiseringsprøven. Hvis flere grupper deltar kan de velge å gjennomføre prøven samtidig eller på ulike tidspunkt.

§13 I kvalifiseringsrunden konkurrerer de enkelte elevene individuelt via egen bærbar PC eller annen elektronisk enhet som har tilgang til testen.

§14 Kvalifiseringsrunden er nettbasert, og resultatene sendes automatisk til ILC-databasen på ItsLearning. Ingen hjelpemiddel er tillatte. Alle skoIer mottar brukernavn og passord til kvalifiseringen, og trenger ikke å bruke ItsLearning til vanlig for å kunne delta.

§15 Etter gjennomgang av prøvene vil resultatene bli publisert på ilcompetition.com

§16 Gjennomsnittet av de 5 beste resultatene fra hver skole danner grunnlag for videre deltakelse i konkurransen. Hvis mindre enn fem studenter har fullført kvalifiseringsrunden på en enkelt skole, vil gjennomsnittet likevel bli delt med nummer 5. I tilfelle at flere skoler oppnår nøyaktig samme resultat, vil ILC sin administrasjon inkludere den enkelte skoles sjette beste resultat for å bestemme hvilken skole som går videre. Hvis det fortsatt er like resultater mellom konkurrerende skolene, vil man ta det 7. beste resultatet og så videre.

§ 17. Når listen over skoler som har kvalifisert seg for semifinalene har blitt offentliggjort, kan skoler som ønsker det (men ikke senere enn fem dager etter utstedelse av resultatene), be om en gjennomgang av resultatene for å fjerne tvil om resultatet. Etter femdagersfristen blir resultatene bestemt som endelige.


Semifinaler


§18 Totalt går 12 skoler i hvert språk/kategori videre til semifinalene. Dato for semifinalene blir publisert på ilcompetition.com. Semifinalene arrangeres som en videokonferanse via Zoom og tar ca 30 min. (Mer informasjon blir sendt ut til de skolene som går kvalifiserer seg til semifinalene).

§19a I semifinalene deltar hver skole med et lag bestående av to elever, som begge har fullført den obligatoriske nettbaserte kvalifiseringen. Skolene som deltar i semifinalene må på forhånd melde inn navn på deltakerne.

§19b Alle lag i en kategori/språk konkurrerer mot hverandre.

§19c Deltakende lag må etter kort betenkelsestid svare via en app på mobil/nettbrett.

§19d De tre lagene som får flest poeng i hver semifinale kvalifiserer seg til den nasjonale finalen.

§19e Alle resultater blir registrert i finalen.Nasjonal finale


§20 Den nasjonale finalen finner sted i Kristiansand. Totalt deltar 6 skoler i finalen i hvert språk/kategori. Skolene dekker sine egne utgifter (reise og opphold). (Hvis myndighetene innfører restriksjoner knyttet til covid-19 som påvirker arrangementet, blir finalen nettbasert på samme måte som semfinalene).


Finale i grunnskolen


§20a I finalen deltar hver skole med et lag bestående av to elever, som begge har fullført den obligatoriske nettbaserte kvalifiseringen. Skolene som deltar i den nasjonale finalen må melde inn navn på deltakerne før finalen.

§20b Finalen er foran publikum på skolen som arrangerer finalen i konkurransen.

§20c Alle lag i en kategori/språk konkurrerer mot hverandre.

§20d Deltakende lag må etter kort betenkelsestid skrive sine svar, for deretter vise dem for juryen.

§20e Laget som får flest poeng ved finalen vinner konkurransen. Skulle det være uavgjort mellom to eller flere skoler, blir det stilt ekstraspørsmål.

§20f Alle resultater blir registrert i finalen.


Kategorien for videregående skoler


§21 Elever fra videregående skoler kan delta i to kategorier: ”Videregående” eller ”Morsmål”. For fremmedspråk kan kun elever som tar faget på nivå II delta. I kategorien engelsk kan elever fra alle trinn delta.

§22 Eleven må delta i kategorien morsmål dersom minimum et av følgende kriterier er oppfylt: 1. Eleven har minst én forelder hvis morsmål er enten fransk, tysk, spansk eller engelsk (uavhengig av i hvilken grad språket er blitt snakket/ snakkes hjemme). 2. Hvis eleven har bodd minst 4 år i et land hvor det offisielle språket er et av dem som det blir konkurrert i (fransk, spansk, tysk, engelsk). Hvis et av de ovennevnte kriteriene er oppfylt, må eleven være påmeldt i morsmålskategorien. Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, kan eleven delta i kategorien for videregående.

§23 I kategorien for videregående skoler gjennomføres konkurrensen i tre faser:

§23.a En nettbasert kvalifiseringsrunde.

§23.b Semifinaler (via Zoom).

§23 c. Nasjonal finale i Kristiansand.


Nettbasert kvalifisering


§24 Den nettbaserte kvalifiseringen blir gjennomført på samme premisser som for grunnskolen (se §12-17).


Semifinaler


§25 Semifinalene for videregående blir gjennomført på samme måte som for grunnskolene (se §18-19)


Nasjonal finale


§26 Den nasjonale finalen blir arrangert på samme måte som finalen for grunnskolen (se §20).


Morsmålskategorien


§27
Eleven henvises til kategorien morsmål dersom minimum et av følgende kriterier er oppfylt:

1. Eleven har minst én forelder hvis morsmål er enten fransk, tysk, spansk eller engelsk (uavhengig av i hvilken grad språket er blitt snakket/ snakkes hjemme).

2. Hvis eleven har bodd minst 4 år i et land hvor det offisielle språket er et av dem som det blir konkurrert i (fransk, spansk, tysk, engelsk).

3. For fremmedspråk (ikke engelsk): eleven har gått minst 2 år på en skole hvor undervisningsspråket er språket som det skal konkurreres i (spansk, fransk, eller tysk). Hvis et av de ovennevnte kriteriene er oppfylt, henvises eleven til morsmålskategorien. Hvis ingen av kriteriene er oppfylt, kan eleven delta i kategorien for videregående.


§28 I kategorien morsmål foregår konkurrensen i to faser:


1.En kvalifiseringsrunde som foregår på internett.

2.En finale som foregår på internett på samme måte som kvalifiseringen.


Nettbasert kvalifisering


§29 Kvalifiseringsrunden gjennomføres på hver skole i løpet av den uka som er angitt av konkurransen. I løpet av de uka velger skolen selv tidspunkt og dag for kvalifiseringsprøven. Hvis flere grupper deltar kan de velge å gjennomføre prøven samtidig eller på ulike tidspunkt.

§30 I kvalifiseringsrunden konkurrerer de enkelte elevene individuelt via egen bærbar PC eller annen elektronisk enhet som har tilgang til testen.

§31 Kvalifiseringsrunden foregår på nett, og resultatene sendes automatisk til ILC-databasen på ItsLearning. Ingen hjelpemiddel er tillatt

§32 Etter gjennomgang av prøvene vil resultatene bli publisert på ilcompetition.com De 6 beste elevene kvalifiserer seg til finalen i hvert språk.

§33 Når listen med navnene på de som har kvalifisert seg for den nasjonale finalen har blitt offentliggjort, kan skoler som ønsker det (men ikke senere enn fem dager etter utstedelse av resultatene), be om en gjennomgang av resultatene for å fjerne tvil om resultatet. Etter femdagersfristen blir resultatene bestemt som endelige.

§34 Lærerne til elever som har kvalifisert seg til finalen vil bli kontaktet på e-post av ILC sin administrasjon.

Finalen i kategorien morsmål

§35 Finalen utspiller seg på samme måte som ved den innledende kvalifiseringsprøven og finner sted samme uke som semifinalene for grunnskolen og videregående. Begge prøvene gjennomføres på egen skole. Ved lik poengsum i finalen er det den med høyest poengsum i kvalifiseringsrunden som kommer først.


§36 Eleven som vinner mottar premien ved den nasjonale finalen, men kan også velge å få premiene sendt til sin skole.

Premier

§37 For kategoriene grunnskole og videregående skole er det skolen som vinner premiene. Skolen velger selv hvordan premiene skal fordeles.

§38 Premiene i kategorien morsmål er individuelle

 

 

Nyheter 2022

 

Vi ønsker hele tiden å utvikle og forbedre oss. Derfor gjennomfører vi en endring i årets konkurranse. Regionsfinalene erstattes med to semfinaler. De 12 skolene med høyest poengsum i kvalifiseringsrunden (uavhengig av geografisk tilhørighet) går videre til de to semfinalene. I hver semifinale deltar seks skoler. De tre skolene med høyest poengsum i hver semifinale går videre til den nasjonale finalen.