Prøver og kategorier

Prøver og kategorier

 

Prøvene utarbeides og kvalitetssikres i samarbeid med språklærere, språklærerforeninger, og Universitetet i Agder.

Før årets konkurranse har vi gjennomgått kriteriene for utarbeidelsen av spørsmålene slik at de i større grad er tilpasset nivået til elevene. Noen spørsmål skal de fleste elever klare, mens andre har middels eller høy vanskelighetsgrad.


PRØVER OG KATEGORIER


For spansk, fransk og tysk gjelder følgende nivåer:


Grunnskole (ungdomsskole): Nivå I
Videregående skole: Nivå II (NB! Det er kun nivå II-elever som kan delta)
Morsmål: Elever fra alle trinn kan delta.


Morsmål: B2-C2 (elever fra alle trinn kan delta)
Nivået beskriver vanskelighetsgraden på de vanskeligste spørsmålene innenfor hver kategori.


Engelsk


Grunnskole: ungdomsskole. (Nivået tilsvarer B1)
Videregående skole: elever fra alle trinn kan delta. (B2-C1).
Morsmål: elever fra alle trinn kan delta. (C1-C2)

GrunnskoleKvalifiseringsprøve

Semifinaler

Nasjonal finale

Kulturkunnskap
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon


Kort leseforståelse

Kulturkunnskap
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon

Kulturkunnskap
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon
Lytteforståelse

Leseforståelse

60 spørsmål

25 spørsmål

25 spørsmål

VideregåendeKvalifiseringsprøve

Semifinaler

Nasjonal finale

Kulturkunnskap (geografi og historie)
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon


Kort leseforståelse

Kulturkunnskap (geografi og historie)
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon

Kulturkunnskap (geografi og historie)
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon
Lytteforståelse

Leseforståelse

60 spørsmål

25 spørsmål

25 spørsmål
MorsmålKvalifiseringsprøve

Nasjonal finale

Kulturkunnskap (geografi og historie)
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon

Kulturkunnskap (geografi og historie)
Ordforråd
Grammatikk
Situasjonsbasert kommunikasjon

60 spørsmål

60 spørsmål

Viktig informasjon om kvalifiseringsprøven


  1. Det er totalt 60 spørsmål og deltakerne har 30 minutter til rådighet fra de starter testen.
  2. Elevene kan ikke gå tilbake til spørsmål de allerede har besvart.
  3. Prøven skal gjennomføres uten hjelpemidler.
  4. Prøven skal besvares individuelt.
  5. Det skal være minst en prøvevakt til stede. Vakten skal se skjermene, og det skal være stille i klasserommet.